Ian van Zyl Stamregister

Vir al die mense vat gevra het dat ek die informasie met julle deel, jammer vir die oponthoud.  Dit is a baie lang dokument, lees maar so ver julle wil. Hoop julle vind baat in die dokument.   PROJEK VAN ZYL STAMREGISTER   Lidnommer 300 62 A1     IAN VAN ZYL     VERKORTE […]